PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Van operator veranderen wordt kinderspel

Klant worden bij VOO is nog makkelijker via Easy Switch.

Wat is Easy Switch?
Het gaat om een procedure om gemakkelijker van operator te veranderen voor uw internet- en tv-diensten, waarbij uw nieuwe operator de opzegging van uw diensten bij uw oude operator op zich neemt. Het doel van die procedure is ervoor te zorgen dat de klant bij een verandering van operator niet te maken krijgt met een onderbreking van de diensten of dubbele facturatie, of dat die alleszins beperkt blijven tot een voor de klant aanvaardbare duur.

Concreet zorgt VOO in uw plaats voor de opzegging van uw diensten als u voor internet- en/of tv-diensten aangesloten bent bij een andere operator. Met die procedure worden al uw internet- en tv-diensten opgezegd. U kunt dus niet kiezen om een of andere dienst bij uw oude operator te behouden.

Als u dat wenst, kan VOO ook zorgen voor de overdracht of de opzegging van nummers voor vaste en/of mobiele telefonie die u bij die operator hebt.

Door Easy Switch te gebruiken geeft u VOO toestemming om de diensten bij uw oude operator op te zeggen. U kunt er altijd voor kiezen om uw diensten zelf op te zeggen.

Zorg dat u bij uw bestelling de volgende informatie bij de hand hebt:

Uw klantnummer bij de operator waarbij u weggaat

Uw Easy Switch-ID?

De lijst met het (de) nummer(s) voor vaste en/of mobiele telefonie dat (die) uw wilt overdragen of opzeggen

Vanaf juli 2017 staat die informatie op uw factuur, welkomstbrief of in uw persoonlijke account.

Tijdens de installatie van uw VOO-diensten

De technicus zal u vragen om de overdrachtsopdracht te ondertekenen. Die bevat alle nodige informatie zodat VOO de Easy Switch-procedure kan afhandelen.

Zodra uw VOO-diensten geïnstalleerd zijn en werken, wordt die opdracht naar uw oude operator verstuurd zodat die de opzegging van uw diensten in orde kan brengen. Uw oude operator heeft op dat moment 2 dagen de tijd om uw diensten en de facturatie ervoor stop te zetten. De dubbele facturatie is daarom beperkt tot maximaal 2 (werk)dagen.

Opgelet: u moet nog steeds alle bestaande contractuele verplichtingen nakomen tegenover de operator waarbij u weggaat. Die verplichtingen omvatten:

 • de betaling van nog openstaande facturen.
 • de betaling van de kosten voor vervroegde stopzetting van het contract (om te weten of u verbintenissen aangegaan bent tegenover uw operator in de vorm van een contract van bepaalde duur of een afbetalingsplan, kunt u uw contract of uw laatste factuur nakijken, waarop die informatie vermeld staat).
 • de teruggave van het materiaal (decoder, modem …) zoals bepaald door uw vorige operator – als u het materiaal niet teruggeeft, kan uw oude operator u bijkomende kosten aanrekenen.

VOO-klanten kunnen ons altijd opbellen op 078/50.50.50 of naar de pagina VOOassistance gaan voor meer informatie.

Uw rechten bij een Easy Switch-procedure

Wanneer u Easy Switch gebruikt, geniet u ook specifieke rechten, meer bepaald:

 • Overdracht, bewaring of verlies van uw nummers

  Volgens de wet mag het verlies van de telefoniedienst verstrekt aan de geabonneerde tijdens de nummeroverdrachtprocedure niet langer duren dan één werkdag. U moet een specifieke datum afspreken met uw operator voor de nummeroverdracht. Indien de overdracht langer dan één werkdag duurt na de activering van de telefoniedienst of indien de overeengekomen datum niet wordt nageleefd, dan hebt u recht op een vergoeding. Neem hiervoor contact op met uw nieuwe operator. Meer informatie over uw recht op een vergoeding bij een vertraging in de overdracht van uw nummer vindt u op de volgende website: www.ibpt.be/np.

 • Behoud van uw e-mailadres en toegang tot uw huidige webruimte

  Als u beschikt over een e-mailadres met de naam van uw huidige operator, hebt u na de verandering van operator achttien maanden lang gratis toegang tot uw e-mail. Uw website bij uw huidige operator blijft zes maanden lang toegankelijk. Deze diensten worden verstrekt door uw huidige operator en dat ofwel automatisch of op aanvraag.

 • Tussenkomst van de technicus

  Wanneer uw nieuwe operator u meldt dat een technicus een of meerdere keren bij u thuis moet langskomen, dient de operator u een verslag te bezorgen met de activiteiten die tijdens deze bezoeken uitgevoerd zijn. Dit verslag vormt het bewijs van het bezoek, zelfs indien u afwezig was. Indien uit het verslag blijkt dat de technicus niet is langsgekomen op het overeengekomen moment, dan hebt u recht op een vergoeding van € 10 per gemiste afspraak. Neem hiervoor contact op met uw nieuwe operator.

 • Andere

  • Met Easy switch kunt u de opzegdatum kiezen en als u dat wenst, kunnen uw diensten gedurende een bepaalde tijd geactiveerd blijven bij de twee operatoren. In dat laatste geval zal de operator bij wie u weggaat u de diensten blijven factureren tot aan de vastgelegde datum.
  • Easy switch zorgt ervoor dat de consument een schadevergoeding krijgt als de technicus niet komt opdagen voor een gepland bezoek.

U bent klant bij VOO en wilt bij ons weggaan?