PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt
Indicatoren Maateenheid TEL NET TV Opmerkingen / toelichtingen
Percentage inbedrijfstellingen op de overeengekomen datum % 93,87 94,27 94,06 Het percentage bestellingen dat tijdens de referentieperiode op de tussen beide partijen overeengekomen datum in bedrijf is gesteld.
Klachtenniveau met betrekking tot de aanvankelijke werking van een vaste installatie % 3,14 2,01 2,67 Proportie inbedrijfstellingen waarvoor de klant binnen veertien dagen na de inbedrijfstelling een mankement in de werking meldt.
Uitval- en storingsniveaus % 6,16 Proportie toegangslijnen waarop een defect of storing is gedetecteerd.
Verhelpingstermijn voor de defecten en storingen in 80% van de gevallen. uren 76 De tijd tussen het moment waarop het probleem op geldige wijze door de klant aan zijn leverancier is gemeld en het moment waarop de dienst volledig is hersteld, in 80% van de gevallen.
Verhelpingstermijn voor de defecten en storingen in 95 % van de gevallen uren 152 De tijd tussen het moment waarop het probleem op geldige wijze door de klant aan zijn leverancier is gemeld en het moment waarop de dienst volledig is hersteld, in 95% van de gevallen.
Responstijd van de klantendienst van de operator – gemiddelde responstijd seconden 72,00 Gemiddelde tijd tussen het einde van het onthaalbericht en het contact met een menselijke operator.
Responstijd door de klantendienst van de operator – percentage oproepen aan de helpdesk die binnen 2 minuten worden beantwoord. % 73,00 Percentage oproepen aan de helpdesk waarvoor de gemiddelde tijd tussen het einde van het onthaalbericht en het contact met een menselijke operator korter is dan 2 minuten.
Percentage aan de klantendienst gemelde problemen dat in een enkel contactmoment is verholpen % 74,00 Percentage aan de klantendienst gemelde problemen na afloop waarvan de klant na het eerste contact tevreden is
Klachten over de facturatie % 0,26 Percentage facturen waarover op geldige wijze klachten door de klant zijn ingediend.

Mobiele telefonie

Informatie over de kwaliteit van de door VOO verstrekte diensten

Volgens artikel 113 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie moeten de operatoren op hun website actuele informatie publiceren over de kwaliteit van de diensten.

De twee volgende indicatoren van de kwaliteit van het netwerk worden gemeten:

 • Het blokkeringscijfer : het percentage belpogingen dat mislukt wegens aan het netwerk van de operator inherente redenen.
 • Het afbrekingscijfer van de gesprekken : het percentage gesprekken dat tijdens de verbinding wordt afgebroken.

Resultaat van de metingen

Oktober 2013 - Maart 2014

Blokkeringscijfer =>
<= Afbrekingscijfer
 • zeer slecht
  > 4 %
 • slecht 
  > 3-4 %
 • gemiddeld 
  > 2-3 %
 • goed 
  > 1-2 %
 • zeer goed 
  > 0-1 %