PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Webdeal
Bij aankoop
van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Gratis internet, waar u ook bent !

Surf gratis en snel

Meer dan 300.000 Wi-Free-toegangspunten

Bespaar op uw abonnement voor mobiele gegevens

Inbegrepen bij alle internetformules

Met Wi-Free kunt u gratis buitenshuis internetten op een tablet, laptop of smartphone, en dat overal in België.

Meet dan 300.000 toegangspunten bieden u een echte draadloze en snelle internetverbinding.

Vandaag maken al meer dan 40.000 klanten maandelijks gebruik van de dienst Wi-Free. In totaal gaat het om maar liefst 99,9 miljoen minuten online.

Hoe werkt het ?

Heel eenvoudig ! De wifimodems van de VOO-internetklanten (enkel Netgear CG3100 , CG3700 en Technicolor) versturen twee verschillende en afzonderlijke wifisignalen.

ICONE WIFI PRIVE

Een privaat wifisignaal

Dit is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en biedt u de mogelijkheid om thuis in alle veiligheid snel te internetten.

ICONE WIFI PUBLIC

Een openbaar wifisignaal

Dit is voorbehouden voor de dienst Wi-Free. Het biedt u en andere internetklanten van VOO de mogelijkheid om gratis te internetten buitenshuis. Het extra wifisignaal heeft geen impact op de kwaliteit, de snelheid en de veiligheid van uw private internetverbinding thuis.

Dankzij de gratis dienst Wi-Free kunt u dus zonder extra abonnement buitenshuis internetten. Bovendien beschikt u telkens over een optimale snelheid en een betrouwbare verbinding.

Downloadvolume

Wanneer u buitenshuis internet via een Wi-Free-toegangspunt, wordt het volume dat u verbruikt afgetrokken van het totale volume van uw VOO-internetabonnement.

Hoe krijgt u toegang ?

Bent u internetklant bij VOO ?
Dan krijgt u heel eenvoudig toegang tot Wi-Free door de onderstaande stappen te volgen of onze video te bekijken.

Zie voorwaarden down
VIDEO Hoe krijg ik toegang tot Wi-Free ?

De dienst Wi-Free via een netwerk

voo
Etapes
Step1

Maak een MyVOO-account aan op
myvoo.be

Dankzij uw myVOO-account
kunt u zich identificeren om
toegang te krijgen tot het netwerk
met Wi-Free-toegangspunten.
Hoe kan ik een myVOO-account aanmaken ?

Créez votre identifiant sur myVOO
Step2

Maak verbinding met de dienst Wi-Free via een VOO-netwerk

Op uw smartphone, tablet of pc
zoekt u naar wifiverbindingen
in de buurt en maakt u verbinding
met de dienst Wi-Free
via het netwerk VOO_HOMESPOT.

Connectez-vous
Step3

Via een
VOO_HOMESPOT-netwerk

Wanneer u verbonden bent
met het netwerk VOO_HOMESPOT,
wordt automatisch het
Wi-Free-toegangsportaal van VOO geopend.
Geef uw myVOO-gebruikersnaam
en -wachtwoord in en klaar is Kees !

Réseau VOO_HOMESPOT
ICONE

Mijn wifi-apparaat is verbonden met het netwerk VOO_HOMESPOT, maar toch heb ik geen internettoegang. Hoe komt dat ?

Er zijn twee courante redenen:

1) De kans bestaat dat uw apparaat verbonden is met het netwerk VOO_HOMESPOT, maar dat u zich niet hebt geïdentificeerd met behulp van uw myVOO-gegevens op het Wi-Free-toegangsportaal. Als het Wi-Free-toegangsportaal niet automatisch verschijnt wanneer u verbinding maakt met het netwerk VOO_HOMESPOT, opent u eenvoudigweg een pagina van uw browser en geeft u een URL in zoals www.google.be. Het Wi-Free-toegangsportaal zal verschijnen en u kunt u identificeren met behulp van uw myVOO-gegevens.
2) Het is mogelijk dat het wifisignaal van het netwerk VOO_HOMESPOT onvoldoende krachtig is om verbinding te maken met het internet. We raden u dan aan om u enkele meters te verplaatsen om een VOO_HOMESPOT-netwerk te vinden met een krachtiger signaal.

Voorwaarden

Voorwaarden

1. Definities

Internetklant: Een klant die beschikt over een internetabonnement van VOO, afzonderlijk of in het kader van een gegroepeerd aanbod, dat momenteel wordt aangeboden door VOO.
Terminalapparaat: Mobiel apparaat van de klant uitgerust met een netwerkkaart en wifi die de wifinormen G en N ondersteunt.
Compatibele modem: Bij een internetklant geïnstalleerde wifimodem van VOO die een Homespot-signaal kan versturen.
Homespot-signaal: Wifisignaal van VOO verstuurd door de Compatibele modem van een Internetklant en bedoeld om gedeeld worden met andere Internetklanten.
Wi-Free-netwerk: Het geheel van alle Homespot-signalen verstuurd door Compatibele modems en gedeeld door de Internetklanten in het kader van de Homespot-dienst.

2. Dienst Wi-Free

2.1. De Dienst Wi-Free is een aanvullende dienst bij de internetdienst van VOO waarmee een Internetklant toegang krijgt tot wifi-internet van VOO op zijn Terminalappara(a)t(en) via een Compatibele en geactiveerde modem van een andere Internetklant.
De verplichting van VOO om de Dienst Wi-Free te verstrekken aan de Internetklant vormt slechts een inspanningsverplichting.

2.2. De Dienst Wi-Free is niet beschikbaar voor het volledige kabelnetwerk van VOO. De beschikbare Homespot-signalen van VOO kunnen anoniem worden weergegeven op de website van VOO met behulp van pictogrammen die hun locatie bij benadering weergeven op een geografische kaart.

2.3. Zolang de Dienst Wi-Free gratis wordt aangeboden aan de Internetklanten, behoudt VOO zich het recht voor om te allen tijde en zonder schadevergoeding de Dienst Wi-Free stop te zetten of de algemene voorwaarden voor de Dienst Wi-Free te wijzigen door middel van een eenvoudige voorafgaande kennisgeving aan de Internetklant.

Bij wijziging van de algemene voorwaarden van de Dienst Wi-Free, kan de Internetklant de Dienst Wi-Free onmiddellijk en gratis deactiveren. De wijziging of stopzetting door VOO van de Dienst Service Wi-Free zal geen enkele impact hebben op het abonnement op de internetdienst van de Internetklant.

3. Wi-Free-netwerk

3.1. De Compatibele modems van alle Internetklanten worden automatisch gebruikt om een Homespot-signaal te verstrekken aan de andere Internet klanten. Elke Internetklant gaat hiermee akkoord.
Alle op die manier gedeelde Compatibele modems maken deel uit van het Wi-Free-netwerk. Internetklanten die niet wensen dat hun Compatibele modellen deel uitmaakt van het Wi-Free-netwerk, kunnen het Homespot-signaal van hun modem deactiveren via de website myVOO.

3.2. De klant kan in geen geval aanspraak maken op enige vorm van compenserende vergoeding voor het gedeelde gebruik van zijn Compatibele modem. Het Homespot-signaal verstuurd door de Compatibele modem van een Internetklant is volledig gescheiden van het wifisignaal dat wordt gebruikt voor zijn private verbinding.

Internetklanten van wie de Compatibele modem wordt gebruikt voor de Dienst Wi-Free, kunnen een onderstaande tot minieme impact ondervinden op hun snelheid bij gebruik van hun private wifiverbinding.

4. Toegang - activering

Elke Internet-klant heeft gratis toegang tot de dienst Wi-Free door middel van zijn of haar myVOO-aanmeldingsgegevens. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk.
Internetklanten die niet beschikken over een Compatibele modem, kunnen de Dienst Wi-Free gratis activeren via de website myVOO. Deze klanten ontvangen een bevestigingsmail die aangeeft dat de Dienst Wi-Free is geactiveerd. De Dienst Wi-Free is standaard geactiveerd voor Internetklanten die beschikken over een Compatibele modem.
Internetklanten kunnen de Dienst Wi-Free te allen tijde gratis deactiveren via de website myVOO.
De toegang tot Wi-Free is beperkt tot tien verschillende apparaten per kwartaal per klantnummer.

5. Gebruik van de Dienst Wi-Free

5.1. VOO verleent de Internetklant een tijdelijk, persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Dienst Wi-Free. De Internetklant is als enige verantwoordelijk bij gebruik of misbruik van dit gebruiksrecht door hem of een derde.

5.2. Om toegang te krijgen tot een Homespot-signaal moet de Internetklant zijn myVOO-gebruikersnaam en -wachtwoord ingeven op het toegangsportaal van Wi-Free.

5.3. Het door een Internetklant in het kader van de Homespot-dienst verbruikte internetvolume wordt afgetrokken van het volume waarover hij beschikt uit hoofde van de internetdienst waarop hij geabonneerd is.

5.4. VOO raadt Internetklanten aan om geen vertrouwelijke of gevoelige informatie (persoonlijke gegevens, betaalopdrachten enz.) te versturen via een Homespot-signaal.

5.5. De Internetklant erkent dat hij door de Dienst Wi-Free te activeren en/of te gebruiken expliciet instemt met onderhavige Algemene voorwaarden van de Dienst Wi-Free en zich ertoe verbindt deze na te leven. De Algemene voorwaarden en de Algemene voorwaarden van de Dienst Internet van VOO blijven onverminderd van toepassing voor elke Internetklant. Deze Algemene voorwaarden zijn voor de volledigheid beschikbaar op: www.voo.be/nl/conditions-generales