i

Navigatie op deze site is niet geoptimaliseerd voor uw browser

Gebruik een recente versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge om het meeste uit de ervaring te halen.

Zoek een moderne browser

Onze tarieven

Tarieven op 01/07/2021

NET
MOBILE
59 0
.00 € / maand
NET
MOBILE
69 0
.00 € / maand
Maandelijkse kosten
Prijs duo59,00 €69,00 €
Infofiches PDF PDF
Eenmalige kosten
Activeringskosten 50,00 € 50,00 €
Reactiveringskosten na opzegging van de diensten 30,00 € 30,00 €
Kosten in verband met de afwijzing van de domiciliëring 9,00 € 9,00 €
Aanmaningskosten 10,00 € 10,00 €
Installatiekosten Standaard 60,00 € 60,00 €
Installatiekosten Avond 85,00 € 85,00 €
Installatiekosten Weekend 110,00 € 110,00 €
Probleemoplossingskosten op zondag 129,00 € 129,00 €
Smartcard vergoedingen 13,00 € 13,00 €
Werken en prestaties PDF PDF
INTERNET
Downloadsnelheid 125 Mbps400 Mbps
Uploadsnelheid 6,5 Mbps20 Mbps
Downloadvolume onbeperkt onbeperkt
Extra volume --
Modem Inbegrepen Inbegrepen
VOO Internet Security vanaf 5€/maand vanaf 5€/maand
mobile
Oproepen & sms'en
onbeperkt
onbeperkt
Data-abonnement
15 GB
15 GB
Extra simkaart 14,00 €12,00 €
Extra data sim 5 GB5 GB

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan. Voor de diensten van het type Mobile kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het uitoefent, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing. Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, moet hij contact opnemen met de klantendienst van VOO op het nummer 078 50 50 50. Een adviseur zal vervolgens aangeven welke stappen nodig zijn om de aanvraag te formuleren en in te dienen. Hiertoe kan de klant het modelformulier voor herroeping hieronder gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt. In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Het is niet mogelijk om smartphones terug te brengen naar een VOO-winkel. Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel. Gebeurt dat niet, dan wordt de apparatuur niet teruggenomen en wordt het betalingsplan dat bij de ondertekening werd afgesloten, volledig aangerekend aan de klant. VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.
Onze voorwaarden
speedline__spacer
Web only
Tot
-60%
op onze packs gedurende 4 maanden