PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tarieven

Kies uw product

DUO tarieven

op 1 juli 20191

Maandelijkse kosten

 
 

Maandelijks abonnement

TV + NET
75 Mbps - 4 Mbps - 200 Go


50,95€/maand

Details Tarieven all-in*
Kabelabonnement** 20,50 €

.évasion 10,45 €

NET toudoo 27,95 €
Totaal 58,90 € BTW inb.

De prijs van een DUO toudoo 50,95 € BTW inb.

Uw voordeel 7,95 € BTW inb.
TV + NET
125 Mbps - 6.5 Mbps - onbeperkt


57,95€/maand

Details Tarieven all-in*
Kabelabonnement** 20,50 €

.évasion 10,45 €

NET wahoo 49,95 €
Totaal 80,90 € BTW inb.

De prijs van een DUO wahoo 57,95 € BTW inb.

Uw voordeel 22,95 € BTW inb.
TV + NET
400 Mbps - 20 Mbps - onbeperkt


79,95€/maand

Details Tarieven all-in*
Kabelabonnement** 20,50 €

.évasion 10,45 €

NET tatoo 57,45 €
Totaal 114,90 € BTW inb.

De prijs van een DUO tatoo 79,95 € BTW inb.

Uw voordeel 34,95 € BTW inb.

Informatieblad

pdf
pdf
pdf

* Twee of drie diensten samen – VOOcorder inbegrepen indien van toepassing – kabelabonnement en modem inbegrepen.

** Naar gelang de periodiciteit van de factuur is het bedrag van het kabelabonnement een veelvoud van 19€ per maand. Voor een semester en jaarlijkse periodiciteit, enkel in de zone van Brutélé, is het abonnement 112,63€ per semester en 222,53€ per jaar.

Eenmalige kosten

 
 

Activeringskosten

50
50
50

Reactiveringskosten

na opschorting dienst

30
30
30

Herinnering kosten

10
10
10

Migratiekosten .évasion

60€I
60€I
60€I
Zie voorwarden

Installatiekosten Standaard

60II
60II
60II

Installatiekosten Avond

85
85
85

Installatiekosten Weekend

110
110
110

Verhuiskosten

uit eerste aansluiting

50
50
50

Werken en prestaties

pdf
pdf
pdf

Televisie

 
 

Huur decoder (inbegrepen)

Box.évasion
Box.évasion
Box.évasion

Teledistributie abonnnement

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Family Fun

19 extra zenders
voor het hele gezin

9,99€/maand
9,99€/maand
Inbegrepen

Discover More

21 onmisbare zenders
voor wie uit is op
nieuwe ontdekkingen

14,99€/maand
14,99€/maand
10€/maand

VOOsport

Beleef het Belgische voetbal en basketbal integraal

10,90€/maand
7,90€/maand
4,90€/maand

VOD

Video on demand

Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar

VOOmotion

Kijk tv op al uw schermen

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Be tv

24,99€/maand
24,99€/maand
24,99€/maand

VOOsport World

16,99€/maand
16,99€/maand
16,99€/maand

Bouquet Disney CINEMA

8,50€/mois
8,50€/mois
8,50€/mois

Internet

 
 

Modem

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

extra volume

1 / 500 maand
-
-

Wi-Free

Gratis internet,
overal in België

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

VOO Internet Security

De beste verbinding verdient
de beste bescherming

5,00€/maand
5,00€/maand
5,00€/maand

1 - Behalve fout van codering

Voorwaarden

Voorwaarden

I Voorwaarden betreffende migratiekosten voor VOOcorder-klanten

In geval van intekening op een abonnement op de .evasion-box of een pack met daarin de .evasion-box, zullen VOO-klanten die reeds een VOOcorder hebben en die geen nieuwe dienst toevoegen aan hun abonnement uitsluitend migratiekosten (€ 60) moeten betalen.

II 50€ in het geval van een opening TV met technicus verplaatsing zonder klant afspraak.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Uit hoofde van de wet verliest de abonnee echter dit herroepingsrecht wanneer hij digitale content bestelt die niet geleverd wordt op een fysiek medium, zoals een audiovisueel programma besteld via de dienst 'on demand', Family Fun, VOO Internet Security enz., en vraagt dat deze dienst hem wordt geleverd vooraleer de bedenktijd van veertien dagen verstrijkt.

Voor de diensten van het type internet, televisie en vaste telefonie kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, kan hij het modelformulier voor herroeping hiernaast gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om de ondertekening van het contract te herroepen. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt.

In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Deze terugbezorging kan gebeuren in elke winkel van VOO.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.


Opmerking over de kaart voor digitale televisie

In het geval van een kaart voor digitale televisie mag de abonnee de kaart aanbrengen in zijn televisie, maar mag de verpakking niet worden beschadigd, mogen geen beschermingselementen worden gewijzigd en mag de activering niet worden aangevraagd bij VOO. Indien de kaart voor digitale televisie voor meer wordt gebruikt dan is toegelaten, heeft VOO het recht om de waardevermindering ervan aan te rekenen aan de abonnee. Belangrijk: door de kaart voor digitale televisie te activeren kan deze niet meer worden gebruikt door een andere klant, waardoor de abonnee in dat geval de volledige reële waarde verschuldigd is aan VOO.

Intrekkingsformulier