PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tarieven

Kies uw product

Mobile tarieven

op 14 mei 20181

Maandelijkse kosten

 
 

 

1000 min. bellen of sms’en
+ 2 GB mobiel internet 4G
Onbeperkt bellen
Onbeperkt sms'en
+ 5 GB mobiel internet 4G

Maandelijks abonnement

14
32

Optie Blablaboost

2 of 8€/maand2
-

Optie Databoost

8
8

Herinneringenkosten

10
10

Informatieblad

pdf
pdf

Gedetailleerde tarieven

Gedetailleerde toodata-tarieven

1 Behalve fout van codering

2 2 euro per maand voor een bestaande klant met internet of IDTV van VOO. 8 euro per maand voor elke andere klant.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Voor de diensten van het type mobile kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, moet hij contact opnemen met de klantendienst van VOO op het nummer 078 50 50 50. Een adviseur zal vervolgens aangeven welke stappen nodig zijn om de aanvraag te formuleren en in te dienen. Hiertoe kan de klant het modelformulier voor herroeping hieronder gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt.

In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Het is niet mogelijk om Smartphones terug te brengen naar een VOO-winkel.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel. Gebeurt dit niet, dan wordt de apparatuur niet teruggenomen en wordt het betalingsplan dat bij de ondertekening werd afgesloten, volledig aangerekend aan de klant.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.

Herroepingsrecht voor Option Smartphone Herroepingsrecht voor enkel een VOOmobile-abonnement