PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tarieven

Kies uw product

Internet tarieven

op 1 juli 20191

Maandelijkse kosten

 
 

Maandelijks abonnement

NET
75 Mbps - 4 Mbps
100 Gb


27,95€/maand
NET
125 Mbps - 6.5 Mbps
Onbeperkt


49,95€/maand

Informatieblad

pdf
pdf

Eenmalige kosten

 
 

Activeringskosten

50
50

Reactiveringskosten

na opschorting dienst

30
30

Herinnering kosten

10
10

Installatiekosten Standaard

60
60

Installatiekosten Avond

85
85

Installatiekosten Weekend

110
110

verhuiskosten

uit eerste aansluiting

50
50

Werken en prestaties

pdf
pdf

Internet

 
 

Modem

Inbegrepen
Inbegrepen

Extra volume

1 / 500 Mo
-

Wi-Free

Gratis internet,
overal in België

Inbegrepen
Inbegrepen

VOO Internet Security

De beste verbinding verdient
de beste bescherming

5,00€/maand
5,00€/maand

1 - Behalve fout van codering

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Voor de diensten van het type internet en vaste telefonie kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, kan hij het modelformulier voor herroeping hiernaast gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om de ondertekening van het contract te herroepen. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt. In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Deze terugbezorging kan gebeuren in elke winkel van VOO.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.

Intrekkingsformulier