PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tarieven

Kies uw product

One tarieven

op 1 juli 2019*

  • logo One

Maandelijkse kosten

 
 

Maandelijks abonnement

TV + TEL + NET + MOBILE

95 €/maand

Details Tarieven all-in

Kabelabonnement 20,50 €

.évasion 8,95 €

NET One 83,95 €

TEL One 22,95 €

Mobile One 12,00 €
Totaal 148,35 € tvac.

De prijs van een ONE 95 € BTW inb.

Uw voordeel 53,35 € BTW inb.

Informatieblad

pdf

Eenmalige kosten

 
 

Activeringskosten

50

Reactiveringskosten

na opschorting dienst

30

Herinnering kosten

10

Migratiekosten .évasion

601
Zie voorwaarden

Installatiekosten Standaard

602

Installatiekosten Avond

85

Installatiekosten Weekend

110

Verhuiskosten

uit eerste aansluiting

50

Werken en prestaties

pdf

Televisie

 
 

Huur Box .évasion

Inbegrepen

Teledistributie abonnnement

Inbegrepen

Een extra tv inbegrepen bij de keuze

Be tv of VOOsport World of Family Fun

Family Fun

19 extra zenders
voor het hele gezin

9,99€/maand

Discover More

21 onmisbare zenders
voor wie uit is op
nieuwe ontdekkingen

10€/maand

VOOsport

Beleef het Belgische voetbal en basketbal integraal

4,90€/maand

VOD

Video on demand

Beschikbaar

VOOmotion

Kijk tv op al uw schermen

Inbegrepen

Be tv

24,99€/maand

VOOsport World

16,99€/maand

Bouquet Disney CINEMA

8,50€/maand

Internet

 
 

Modem

Inbegrepen

extra volume

-

Wi-Free

Gratis internet,
overal in België

Inbegrepen

VOO Internet Security

De beste verbinding verdient
de beste bescherming

5,00€/maand

Vaste telefonie

 
 

Vaste naar mobiele telefoongesprekken

Onbeperkt
24/7

Vast naar vast

Onbeperkt
24/7

Optie Internationale

Bel gratis naar vaste
nummers in 64 landen

Inbegrepen

Acht gratis telefoondiensten

  • Uw huidige nummer behouden
  • Het nummer van de beller weergeven
  • Identificeren en terugbellen van de laatste beller
  • Uw nummer voor één oproep verbergen
  • Uw nummer permanent verbergen
  • Uw nummer voor één oproep weergeven
  • Melding tweede oproep
  • Oproepen naar speciale nummers blokkeren>

Inbegrepen

2de lijn One

18,95€/maand

Téléphone Siemens DECT AP280

40€ (eenmalige kosten)

* - Behalve fout van codering

Voorwaarden

Voorwaarden

1 Voorwaarden betreffende migratiekosten voor VOOcorder-klanten

In geval van intekening op een abonnement op de .evasion-box of een pack met daarin de .evasion-box, zullen VOO-klanten die reeds een VOOcorder hebben en die geen nieuwe dienst toevoegen aan hun abonnement uitsluitend migratiekosten (€ 60) moeten betalen.

2 50€ in het geval van een opening TV met technicus verplaatsing zonder klant afspraak.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Uit hoofde van de wet verliest de abonnee echter dit herroepingsrecht wanneer hij digitale content bestelt die niet geleverd wordt op een fysiek medium, zoals een audiovisueel programma besteld via de dienst 'on demand', Family Fun, VOO Internet Security enz., en vraagt dat deze dienst hem wordt geleverd vooraleer de bedenktijd van veertien dagen verstrijkt.

Voor de diensten van het type internet, televisie en vaste telefonie kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, kan hij het modelformulier voor herroeping hiernaast gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om de ondertekening van het contract te herroepen. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt.

In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Deze terugbezorging kan gebeuren in elke winkel van VOO.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.


Opmerking over de kaart voor digitale televisie

In het geval van een kaart voor digitale televisie mag de abonnee de kaart aanbrengen in zijn televisie, maar mag de verpakking niet worden beschadigd, mogen geen beschermingselementen worden gewijzigd en mag de activering niet worden aangevraagd bij VOO. Indien de kaart voor digitale televisie voor meer wordt gebruikt dan is toegelaten, heeft VOO het recht om de waardevermindering ervan aan te rekenen aan de abonnee. Belangrijk: door de kaart voor digitale televisie te activeren kan deze niet meer worden gebruikt door een andere klant, waardoor de abonnee in dat geval de volledige reële waarde verschuldigd is aan VOO.

Intrekkingsformulier