PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tarieven

Kies uw product

Vaste telefonie tarieven
op 1 mei 2019*

Eco Soir & WE

24h/7

Maandelijkse kosten
Activeringskosten
Installatie
Vaste telefonie maakt deel uit van de One-formule, de TRIO-formules en de formules TV + TEL & NET + TEL, en is niet verkrijgbaar als afzonderlijk product.

Het maandabonnement, de activering en de installatie van de vaste telefonie zijn in begrepen in de tarieven van de One-formule, de TRIO-formules en de formules TV + TEL & NET + TEL.

Opties tarieven

Optie "Fixe à Mobile"
15€/maand
15€/maand
Optie Internationale
Bel gratis naar vaste nummers in 64 landen
7
7
Acht gratis telefoondiensten
  • Uw huidige nummer behouden
  • Het nummer van de beller weergeven
  • Identificeren en terugbellen van de laatste beller
  • Uw nummer voor één oproep verbergen
  • Uw nummer permanent verbergen
  • Uw nummer voor één oproep weergeven
  • Melding tweede oproep
  • Oproepen naar speciale nummers blokkeren
Inbegrepen
Inbegrepen

Andere tarieven

2de lijn
6.95€/maand
12.95€/maand
Kosten voor overdraagbaarheid van uw nummer vanaf 2de lijn
Gratis
Gratis
Niet aanwezig als RDV eerste verbinding
50
50
Reactiveringskosten
(na opschorting dienst)
30
30
Verhuiskosten
(excl. Eerste aansluiting)
50
50
Téléphone Siemens DECT AP280
40€ (eenmalige kosten)
40€ (eenmalige kosten)
Oproepkosten
(€/min)

Piekuren*

Daluren*
Aansluitings-kosten
(€/oproep)

Piek- en daluren

VAN VAST NAAR VAST IN BELGIË /078 1

TEL Eco Soir & W-E
0,09
gratis
0,05
Gratis tijdens de daluren
TEL 24h/7
gratis
gratis
gratis

Mobile

Naar VOOmobile
0,23
0,23
0,10
Naar Proximus
0,23
0,23
0,10
Naar Mobistar
0,23
0,23
0,10
Naar Base
0,23
0,23
0,10

INTERNATIONAAL NAAR VASTE NUMMERS /078 1

Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, , Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden
0,23
0,23
0,10
Canada, VS
0,25
0,25
0,10
Zwitserland
0,50
0,50
0,10

INTERNATIONAAL NAAR MOBIELE NUMMERS

Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, , Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Verenigd Koninkrijk, Slowakije, Slovenië, Zweden
0,23
0,23
0,10
Canada, VS
0,50
0,50
0,10
Zwitserland
0,55
0,55
0,10

INTERNATIONAAL WERELDWIJD NAAR MOBIELE NUMMERS

Marokko, Algerije, Tunesië, Israël, Japan, Congo, Australië
1,00
1,00
0,10
Maleisië, Ghana, Peru, Zuid-Korea ...
1,15
1,15
0,10
Angola, Egypte, Indonesië, Libanon, Réunion, Thailand ...
1,50
1,50
0,10
Laos, Vietnam ...
1,75
1,75
0,10
Antarctica, Tuvalu, Vanuatu ...
2,55
2,55
0,10
Tarieven internationale telefoongesprekken vast & mobiel›

TARIEVEN SPECIALE NUMMERS

Naar 0800
gratis
gratis
gratis
Naar 070
0,30€/minuut
Naar 0900
0,50€/minuut
Naar 0901
0,50€/minuut ou 0,50€/oproep
Naar 0902
1/minuut
Naar 0903
1,50€/minuut
Naar 0905
van 0,25 tot 2€/oproep ou 1€/minuut
Naar 0907
2€/minuut
Naar 0909
van 1 tot 3€/oproep

FACTURATIE PER SECONDE, VANAF DE EERSTE SECONDE

Inlichtingen in België (1307)
0,35€/minuut + 1,55€ verbindingskosten
Internationale inlichtingen (1304)
0,41€/minuut + 2,90€ verbindingskosten
EDA (1313)
0,40€/minuut + 1,80€ verbindingskosten
1414
0,45€/minuut + 3,25€ verbindingskosten
1x04
0,45€/minuut + 2,90€ verbindingskosten
1234
0,45€/minuut + 1,55€ verbindingskosten

Piek- en daluren

Verbindingskosten
(€/oproep)


Piekuren

Daluren

Oproepkosten
(€/minuut)

Daluren:

Voor mobiele en internationale gesprekken :
van 19 tot 8 u.
Voor Eco Soir & W-E-gesprekken :
van 17 tot 8 u.

Piekuren:

Voor mobiele en internationale gesprekken :
van 8 tot 19 u.
Voor Eco Soir & W-E-gesprekken:
van 8 tot 17 u.

*Behalve fout van codering

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Voor de diensten van het type internet en vaste telefonie kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, kan hij het modelformulier voor herroeping hiernaast gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om de ondertekening van het contract te herroepen. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt. In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Deze terugbezorging kan gebeuren in elke winkel van VOO.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.

Intrekkingsformulier

Conditions

Conditions

1 Tarieven naar 078 nummers.

Oproepen naar 078-nummers zijn inbegrepen bij uw abonnement of worden aangerekend volgens het aangegeven tarief wanneer uw tegoed opgebruikt is.