Tarieven

Kies uw product

TRIO tarieven

op 1 juli 20181

Maandelijkse kosten

 
 
 

Maandelijks abonnement

TV + TEL + NET
75 Mbps - 4 Mbps - 200 Go

 
58,953€/maand

Details Tarieven all-in*

Kabelabonnement** 19,75 €

.évasion 8,95 €

NET toudoo 26,95 €

TEL Soir&WE 12,95 €
Totaal 68,60 € BTW inb.

De prijs van een TRIO toudoo 58,95 € BTW inb.

Uw voordeel 9,65 € BTW inb.
TV + TEL + NET
125 Mbps - 6.5 Mbps - onbeperkt

 
66,954€/maand

Details Tarieven all-in*

Kabelabonnement** 19,75 €

.évasion 8,95 €

NET wahoo 48,95 €

TEL 24h/7 22,95 €
Totaal 100,60 € BTW inb.

De prijs van een TRIO wahoo 66,95 € BTW inb.

Uw voordeel 33,65 € BTW inb.
TV + TEL + NET
400 Mbps - 20 Mbps - onbeperkt

 
88,955€/maand

Details Tarieven all-in*

Kabelabonnement** 19,75 €

.évasion 8,95 €

NET tatoo 83,95 €

TEL 24h/7 22,95 €
Totaal 135,60 € BTW inb.

De prijs van een TRIO tatoo 88,95 € BTW inb.

Uw voordeel 46,65 € BTW inb.
TV + NET + MOBILE
125 Mbps - 6,5 Mbps - onbeperkt

Onbeperkt bellen - Onbeperkt sms'en - 2 GB mobiel internet 4G
69,95€/maand

détails tarifs all-in*

Kabelabonnement** 19,75 €

.évasion 10,45 €

NET wahoo 48,95 €

Mobile TRIO 14 €
Totaal 93,15 € BTW inb.

De prijs van een TRIO TV + NET + MOBILE 69,95 € BTW inb.

Uw voordeel 23,20 € BTW inb.

Informatieblad

pdf
pdf
pdf
pdf

* Twee of drie diensten samen – VOOcorder inbegrepen indien van toepassing – kabelabonnement en modem inbegrepen.

** Naar gelang de periodiciteit van de factuur is het bedrag van het kabelabonnement een veelvoud van 19€ per maand. Voor een semester en jaarlijkse periodiciteit, enkel in de zone van Brutélé, is het abonnement 117,07€ per semester en 231,30€ per jaar.

Eenmalige kosten

 
 

Activeringskosten

50
50
50
50

Reactiveringskosten

na opschorting dienst

30
30
30
30

Herinnering kosten

10
10
10
10

Migratiekosten .évasion

60I
60I
60I
60I
Zie voorwaarden

Installatiekosten Standaard

60II
60II
60II
60II

Installatiekosten Avond

85
85
85
85

Installatiekosten Weekend

110
110
110
110

Verhuiskosten

uit eerste aansluiting

50
50
50
50

Werken en prestaties

pdf
pdf
pdf
pdf

Televisie

 
 

Huur Box .évasion

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Teledistributie abonnnement

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Family Fun

19 extra zenders
voor het hele gezin

9,99€/maand
9,99€/maand
Inbegrepen
9,99€/maand

Discover More

21 onmisbare zenders
voor wie uit is op
nieuwe ontdekkingen

14,99€/maand
14,99€/maand
10€/maand
14,99€/maand

VOOsport

Beleef het Belgische voetbal en basketbal integraal

10,90€/maand
7,90€/maand
3,90€/maand 6
7,90€/maand

VOD

Video on demand

Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar
Beschikbaar

VOOmotion

Kijk tv op al uw schermen

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

Be tv

24,99€/maand
24,99€/maand
24,99€/maand
24,99€/maand

VOOsport World

16,99€/maand
16,99€/maand
16,99€/maand
16,99€/maand

Bouquet Disney CINEMA

8,50€/maand
8,50€/maand
8,50€/maand
8,50€/maand

Internet

 
 

Modem

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

extra volume

1 / 500 Mo
-
-
-

Wi-Free

Gratis internet,
overal in België

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen

VOO Internet Security

De beste verbinding verdient
de beste bescherming

5,00€/maand
5,00€/maand
5,00€/maand
5,00€/maand

Vaste telefonie

 
 

Vast naar vast

Onbeperkt
soir & week-end
Onbeperkt
24/7
Onbeperkt
24/7
-
 

Option Fixe à Mobile

Appels gratuits de fixe à mobile

15€/maand

inbegrepen voor
VOOmobile tatoo-klanten

15€/maand

inbegrepen voor
VOOmobile tatoo-klanten

Inbegrepen
 
 
 
-
 
 
 

Option Fixe à Mobile

Appels gratuits de fixe à mobile

-
15
1
-

Si forfait VOOmobile

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
-

Optie Internationale

Bel gratis naar vaste
nummers in 64 landen

7
Inbegrepen
Inbegrepen
-

Acht gratis telefoondiensten

  • Uw huidige nummer behouden
  • Het nummer van de beller weergeven
  • Identificeren en terugbellen van de laatste beller
  • Uw nummer voor één oproep verbergen
  • Uw nummer permanent verbergen
  • Uw nummer voor één oproep weergeven
  • Melding tweede oproep
  • Oproepen naar speciale nummers blokkeren>

Inbegrepen
Inbegrepen
Inbegrepen
-

2de lijn Eco Soir & W-E

6,95 € / maand
-
-
-

2de lijn 24h/7

-
12.95€ / maand
12.95€ / maand
-

Kosten voor overdraagbaarheid van uw nummer vanaf 2de lijn

30 € (eenmalige kosten)
30€ (eenmalige kosten)
30€ (eenmalige kosten)
-

Téléphone Siemens DECT AP280

40€ (eenmalige kosten)
40€ (eenmalige kosten)
40€ (eenmalige kosten)
-

Mobile

 
 

Maandelijks abonnement

-
-
-
14€/maand

Option Blablaboost

-
-
-
2 of 8€/maand2

Optie Databoost

-
-
-
8€/maand

Herinneringenkosten

-
-
-
10€/maand

Informatieblad

-
-
-

Gedetailleerde tarieven

-
-
-

Gedetailleerde toodata-tarieven

-
-
-

1 - Behalve fout van codering

2 - 2 euro per maand voor een bestaande klant met internet of IDTV van VOO. 8 euro per maand voor elke andere klant.

3 - Vanaf 01/07/2019 wijzigt VOO de prijs van dit aanbod: 59,95€

4 - Vanaf 01/07/2019 wijzigt VOO de prijs van dit aanbod: 68,45€

5 - Vanaf 01/07/2019 wijzigt VOO de prijs van dit aanbod: 89,95€

6 - Vanaf 01/07/2019 wijzigt VOO de prijs van dit aanbod: 4,90€.

Voorwaarden

Voorwaarden

I Voorwaarden betreffende migratiekosten voor VOOcorder-klanten

In geval van intekening op een abonnement op de .evasion-box of een pack met daarin de .evasion-box, zullen VOO-klanten die reeds een VOOcorder hebben en die geen nieuwe dienst toevoegen aan hun abonnement uitsluitend migratiekosten (€ 60) moeten betalen.

II 50€ in het geval van een opening TV met technicus verplaatsing zonder klant afspraak.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Uit hoofde van de wet verliest de abonnee echter dit herroepingsrecht wanneer hij digitale content bestelt die niet geleverd wordt op een fysiek medium, zoals een audiovisueel programma besteld via de dienst 'on demand', Family Fun, VOO Internet Security enz., en vraagt dat deze dienst hem wordt geleverd vooraleer de bedenktijd van veertien dagen verstrijkt.

Voor de diensten van het type internet, televisie en vaste telefonie kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, kan hij het modelformulier voor herroeping hiernaast gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om de ondertekening van het contract te herroepen. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt.

In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Deze terugbezorging kan gebeuren in elke winkel van VOO.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.


Opmerking over de kaart voor digitale televisie

In het geval van een kaart voor digitale televisie mag de abonnee de kaart aanbrengen in zijn televisie, maar mag de verpakking niet worden beschadigd, mogen geen beschermingselementen worden gewijzigd en mag de activering niet worden aangevraagd bij VOO. Indien de kaart voor digitale televisie voor meer wordt gebruikt dan is toegelaten, heeft VOO het recht om de waardevermindering ervan aan te rekenen aan de abonnee. Belangrijk: door de kaart voor digitale televisie te activeren kan deze niet meer worden gebruikt door een andere klant, waardoor de abonnee in dat geval de volledige reële waarde verschuldigd is aan VOO.

Intrekkingsformulier