PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tarieven

Kies uw product

Televisie tarieven

op 1 juli 20191

MAANDELIJKSE KOSTEN

 
 
 
 

Maandelijks kabelabonnement

20,50€/maand
20,50€/maand
20,50€/maand
20,50€/maand

Huur decoder

Inbegrepen bij de TRIO- DUO- One-formules 2

8,95€/maand
8,95€/maand
-
-

Totale maandelijkse kosten

32,95€/maand
29,45€/maand
20,50€/maand
20,50€/maand

Informatieblad

-

EENMALIGE KOSTEN

 
 
 
 

Activeringskosten

50
50
50
-

Reactiveringskosten

30
30
-
30

Herinnering kosten

10
10
-
10

Installatiekosten Standaard

60
60
-
50**

Installatiekosten Avond

85
85
-
-

Installatiekosten Weekend

110
110
-
-

Werken en prestaties

Kopen Digitale tv-kaart

-
-
69 €
-

Migratiekosten .évasion

60€*
-
-
-
Zie voorwarden

OPTIES

 
 
 
 

VOD Film - Nieuw

vanaf 3,95€/film
vanaf 3,95€/film
-
-

VOD Film - Catalogus

2,95€/film
2,95€/film
-
-

VOD Film - Volwassenen

vanaf 7€/film
vanaf 7€/film
-
-

VOD Film in 3D

vanaf 4,50€/film
vanaf 4,50€/film
-
-

VOD Andere programma's

1 à 3,50€/programma
1 à 3,50€/programma
-
-

VOD Supplement indien HD

+1€/film
+1€/film
-
-

Zenders On Demand

Gratis of vanaf 0,50€/programma
Gratis of vanaf 0,50€/programma
-
-

Family Fun

9,99€/maand
9,99€/maand
-
-

Discover More

14,99€/maand
14,99€/maand
-
-

RTL Sélection

5,95€/maand
5,95€/maand
-
-

RTL Séries Pass

4,95€/maand
4,95€/maand
-
-

VOO Sport

vanaf 4,90€/maand
vanaf 4,90€/maand
-
-

Be tv

24,99€/maand
24,99€/maand
-
-

VOOsport World

16,99€/maand
16,99€/maand
-
-

Bouquet Disney CINEMA

8,50€/maand
8,50€/maand
-
-

1 - Behalve fout van codering

2 - Huur decoder .évasion: 12,45€/maand (TV), 10,45€/maand (DUO) en 8,95€/maand (TRIO en One)

Voorwaarden

Voorwaarden

* Voorwaarden betreffende migratiekosten voor VOOcorder-klanten

In geval van intekening op een abonnement op de .evasion-box of een pack met daarin de .evasion-box, zullen VOO-klanten die reeds een VOOcorder hebben en die geen nieuwe dienst toevoegen aan hun abonnement uitsluitend migratiekosten (€ 60) moeten betalen.

** Installatiekosten Standaard

Opening TV met technicus verplaatsing zonder klant afspraak.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand of verkoop buiten de vestiging, en uitsluitend in dat geval, beschikt de abonnee veertien dagen lang over een herroepingsrecht. Dat betekent dat hij het recht heeft om VOO te laten weten dat hij afziet van het abonnementscontract, zonder boetes en zonder opgave van reden, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag volgend op het sluiten van het abonnementscontract of de ontvangst van zijn apparatuur als hij een aankoop heeft gedaan.

Uit hoofde van de wet verliest de abonnee echter dit herroepingsrecht wanneer hij digitale content bestelt die niet geleverd wordt op een fysiek medium, zoals een audiovisueel programma besteld via de dienst 'on demand', Family Fun, VOO Internet Security enz., en vraagt dat deze dienst hem wordt geleverd vooraleer de bedenktijd van veertien dagen verstrijkt.

Voor de diensten van het type internet, televisie en vaste telefonie kan de abonnee de activering vragen vooraleer de bedenktijd verstrijkt, onder meer door een afspraak vast te leggen met de VOO-technicus vóór het verstrijken van deze termijn. Hij verliest in dat geval herroepingsrecht niet, maar als hij het wil uitoefenen, dient hij VOO een bedrag te betalen dat overeenstemt met de diensten geleverd en verbruikt tot op het moment van de kennisgeving aan VOO van de herroeping van de beslissing.

Indien de abonnee over het herroepingsrecht beschikt en dat ook wil uitoefenen, kan hij het modelformulier voor herroeping hiernaast gebruiken of een eenduidige verklaring opstellen van zijn beslissing om de ondertekening van het contract te herroepen. Dit document moet naar VOO worden verstuurd vooraleer de termijn van veertien dagen verstrijkt.

In geval van herroeping moet de abonnee op eigen kosten en zonder excessieve vertraging, en in ieder geval ten laatste veertien kalenderdagen na de kennisgeving aan VOO van zijn beslissing om zijn beslissing te herroepen, aan VOO alle apparatuur terugbezorgen die ter beschikking werd gesteld of werd aangekocht. Deze terugbezorging kan gebeuren in elke winkel van VOO.

Abonnees die gebruikmaken van hun herroepingsrecht, mogen vooraleer ze hun recht uitoefenen de ontvangen of ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken om de aard, de eigenschappen en de goede werking van de apparatuur vast te stellen. De abonnee mag de apparatuur met andere woorden uitsluitend met de nodige omzichtigheid hanteren en inspecteren op dezelfde manier als is toegestaan in de winkel.

VOO zal overgaan tot de terugbetaling binnen veertien dagen na terugbezorging en controle van de staat van de apparatuur.


Opmerking over de kaart voor digitale televisie

In het geval van een kaart voor digitale televisie mag de abonnee de kaart aanbrengen in zijn televisie, maar mag de verpakking niet worden beschadigd, mogen geen beschermingselementen worden gewijzigd en mag de activering niet worden aangevraagd bij VOO. Indien de kaart voor digitale televisie voor meer wordt gebruikt dan is toegelaten, heeft VOO het recht om de waardevermindering ervan aan te rekenen aan de abonnee. Belangrijk: door de kaart voor digitale televisie te activeren kan deze niet meer worden gebruikt door een andere klant, waardoor de abonnee in dat geval de volledige reële waarde verschuldigd is aan VOO.

Intrekkingsformulier