PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Kijk gratis televisie op al uw schermen

94 zenders beschikbaar

NIEUW

Uw VOOmotion-content beschikbaar op Apple TV en Android TV

Wil iedereen vanavond iets anders bekijken op tv ?

Programma's om perfect aan uw wensen te voldoen !

Met 94 livezenders, waaronder
VOOsport en VOOsport World,
kunt u kijken naar wat u echt wilt zien. Overal.
Ontdek het zenderaanbod 

94
zenders

Beperkingen ? Wel nee !

Met VOOmotion bekijkt u tot vijf verschillende programma's tezelfdertijd.

wifi

Waar en wanneer u maar wilt

VOOmotion is toegankelijk via gelijk welk wifinetwerk in de Europese Unie. Ook zijn bepaalde zenders* beschikbaar via mobiel internet.

Content op aanvraag

Dankzij VOOmotion kunt u de volledige VOD-catalogus raadplegen en geniet u van 400 on-demandfilms en onbeperkt van meer dan 7000 programma's.
Meer info

Een nog rijkere ervaring met de .évasion-box !

Bedien uw .évasion-box op afstand, voor nog meer vrijheid, fun en intuïtief gebruik.

Opnemen
op afstand

Programmeer uw opnames op afstand op uw .évasion-box !

mobile

Uw afstandsbediening steeds bij de hand

Uw smartphones, tablets en Apple Watch worden echte afstandsbedieningen.

Ga van het ene naar
het andere apparaat

Zet uw programma met één simpele beweging over van uw smartphone of tablet naar uw tv (en omgekeerd).

Vereiste instellingen

Plug & Play

 • Pc en Mac, beschikbaar via de site www.voomotion.be
 • iOS en Android, beschikbaar via de app

Minimale pc-configuratie

 • Windows 7 of hoger
 • Processor 2,33 Ghz
 • RAM-geheugen: 1 Gb RAM

Minimale Mac-configuratie

 • Mac OS X 10.9 of hoger
 • Processor 2,33 Ghz
 • RAM-geheugen: 1 Gb RAM

Ondersteunde browsers

 • Edge, laatste versie aanbevolen
 • Mozilla Firefox, laatste versie aanbevolen
 • Chrome, laatste versie aanbevolen
 • Safari, laatste versie aanbevolen

Ondersteunde iPhones

 • iPhone 4 of hoger
 • Beschikbaar op iOS 9.0 of hoger

Ondersteunde iPads

 • iPad 2 of hoger / iPad mini
 • Beschikbaar op iOS 9.0 of hoger

Android-smartphones

 • Beschikbaar op Android 5.0 of hoger + support Widevine

Apple TV

 • Beschikbaar op Apple TV (4e generatie of recenter)

Android-tablets

 • Beschikbaar op Android 5.0 of hoger + support Widevine

AndroidTV

 • Beschikbaar op de smart-tv's van Sony en Philips.
  Op multimediatoestellen versie 5.0 of hoger + support Widevine L1

Onze raad om VOOmotion comfortabel te gebruiken

Zorg ervoor dat u altijd verbinding maakt met een wifinetwerk van VOO of het Wi-Free-netwerk met een optimaal bereik. In tegenstelling tot uw eigen internetverbinding van VOO is de bandbreedte van een Wi-Free-toegangspunt immers beperkt. Ondervindt u problemen om een tv-programma of een VOD via VOOmotion en Wi-Free weer te geven ? Dan is de kans groot dat de bandbreedte onvoldoende groot is. We raden u aan om VOOmotion te gebruiken via een wifinetwerk van VOO of het Wi-Free-netwerk met een optimaal bereik voor een maximaal comfort.

Be tv Go

Met Be tv Go krijgt u gratis toegang tot het volledige aanbod van Be tv (inclusief Be à la demande) op al uw schermen, overal in België en in de Europese Unie.

Meer info arrow

Voorwaarden VOOmotion

Voorwaarden VOOmotion

Intekening en gebruiksvoorwaarden

Er kan enkel ingetekend worden op de dienst VOOmotion door het abonnementsformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website www.voomotion.be (hierna de Site) en door akkoord te gaan met onderhavige voorwaarden die bovenop de algemene voorwaarden komen van VOO die kunnen worden geraadpleegd op het adres www.voo.be/nl/conditions-generales. De Klant ontvangt van VOO een mail om de intekening te bevestigen. Om optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen voor de dienst VOOmotion is de toegang ertoe door de Klant beperkt tot drie gelijktijdige gebruikers. Het aanbod van de dienst VOOmotion is bedoeld voor persoonlijk en privégebruik. Het gebruik van de dienst VOOmotion zorgt voor internetverbruik dat afgetrokken wordt van het downloadvolume dat inbegrepen is bij uw abonnement. Dit garandeert de Klant een intensief gebruik. De dienst VOOmotion zal niet verzekerd zijn in geval van fraude, misbruik, gebruik dat de rechten van derden aantast, met name de intellectuele eigendomsrechten van derden, of gebruik dat misbruik inhoudt in de zin van de rechtspraak. De klant gebruikt de website www.voomotion.be volstrekt op eigen verantwoordelijkheid. VOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma en financiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de website www.voomotion.be of van sites die ermee gelieerd zijn of sites waarnaar deze website verwijst.

Verstrekte dienstverlening

VOO verzekert de toegang tot de elektronische programmagids, tot de livecontent van de zenders die deel uitmaken van zijn aanbod en tot de 'On Demand-content' van de films die deel uitmaken van zijn aanbod. Onder voorbehoud van technische beperkingen verbindt VOO zich ertoe alle middelen waarover het beschikt in te zetten om de toegang van de klant tot de onderschreven dienst(en) te verzekeren. VOO heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de technische kenmerken van de diensten en hun samenstelling te wijzigen, met name het aantal en de aard van de zenders en de samenstelling van de catalogus met programma’s die worden aangeboden door VOO.
Downloaden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de programma's in het aanbod en volgens het apparaat. Er kunnen maximaal 10 programma's tegelijk worden gedownload. De programma's blijven beschikbaar tot 30 dagen na het downloaden en gedurende 48 uur nadat u ze voor het eerst begint te bekijken.

Verantwoordelijkheid gekoppeld aan het gebruik van de Site en de dienst VOOmotion

VOO garandeert niet dat de functies van de Site en de dienst VOOmotion zonder onderbreking of zonder fouten beschikbaar zullen zijn, dat alle eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Site en de server die deze site ter beschikking stelt, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke elementen. VOO biedt geen enkele garantie aangaande de capaciteit van de dienst VOOmotion om te beantwoorden aan de verwachtingen of behoeften van de Klant VOO behoudt bovendien het recht om de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten. VOO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of enig nadeel, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de opschorting, onderbreking, (technische) verstoring, vertraging, beperkte toegang en/of stopzetting van de toegang tot (een gedeelte van) de Site of van de dienst VOOmotion of voor de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Site. De Klanten gebruiken de Site en de dienst VOOmotion op eigen risico. De Site, de bestanddelen ervan en alle bijbehorende gegevens, programma's, installaties en diensten worden verstrekt 'as is', volgens beschikbaarheid, zonder garantie van enigerlei aard (expliciet noch impliciet) en zover juridisch toelaatbaar. VOO wijst elke aansprakelijkheid af bij enige vorm van verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) voortvloeiend uit het gebruik van de Site en de bestanddelen ervan of het onvermogen om de Site te gebruiken. De Site bevat mogelijk hypertextlinks naar andere websites. Bovendien kunnen andere websites een link bevatten naar de Site. Over deze sites van derden heeft VOO geen controle. Bijgevolg wijst VOO elke aansprakelijkheid af aangaande hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij expliciet anders door VOO vermeld op de Site impliceert het bestaan van dergelijke links niet dat VOO deze sites van derden of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt goedkeurt, en evenmin enige band of betrekking met de uitbaters van deze sites.

Auteursrechten

De diensten aangeboden door VOO, hun inhoud en de Uitrusting die ter beschikking wordt gesteld van de Klant, worden beschermd door de wetgeving over de intellectuele-eigendomsrechten. Elke opname, kopie of registratie op eender welke drager met een ander doel dan privégebruik is verboden, net als elke openbare vertoning. Deze diensten en hun inhoud zijn exclusief voorbehouden voor gebruik in de privésfeer. De Klant mag een derde geen toestemming geven om de diensten en hun inhoud te gebruiken, hetzij door ze uit te zenden, hetzij door ze te kopiëren. In geval van niet-naleving van de hierboven beschreven verplichtingen, stelt de Klant VOO vrij van elke klacht of actie van derden.

Inhoud

De door de uitgevers van de zenders aangekondigde programma’s vallen onder hun verantwoordelijkheid en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door hen gewijzigd worden. VOO geeft de programma’s niet uit en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud. VOO is niet verantwoordelijk voor de uitzending van de programma’s en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een storing, een vertraging of onderbreking bij de uitzending of ontvangst van de programma’s. VOO stelt een elektronische programmagids ter beschikking van de Klanten met een abonnement voor digitale of interactieve digitale televisie. Met deze functie kunnen de programmagegevens van bepaalde zenders geraadpleegd worden. VOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Dienst 'On Demand' (SVOD/VOD)

De dienst 'On Demand' is een bijbehorende dienst waarmee de klant op eenvoudig verzoek specifieke audiovisuele programma’s kan bestellen en bekijken. Deze programma’s worden geselecteerd uit een programmacatalogus aangeboden door VOO. De controle van het bestelproces wordt verzekerd door het gebruik van een persoonlijke identificatie, de pincode, die de Klant moet invoeren op het moment van de bestelling. De Klant bepaalt zelf of hij een eigen pincode kiest of de oorspronkelijke, door VOO voorgestelde code bewaart, en is verantwoordelijk voor het gebruik van de code door hemzelf en/of een derde. De Klant ziet uitdrukkelijk af van elk algemeen beroep tegen VOO op dit gebied. Het programma wordt meteen na de bestelling aan de Klant geleverd. Die laatste kan een geplaatste bestelling niet annuleren, wijzigen of uitstellen. De prijs van elk besteld programma wordt aangerekend aan de Klant op de eerste factuur/vervaldagbericht volgend op de bestelling, of desgevallend gedebiteerd bij de volgende domiciliëring. De verplichting van VOO om te voldoen aan de door de Klant geplaatste bestellingen vormt slechts een inspanningsverplichting. Na afloop van het abonnementscontract of in geval van opzegging of opschorting ervan, ongeacht het motief, heeft de Klant geen toegang meer tot de dienst 'On demand', en dat zelfs indien de bestelde programma’s niet bekeken werden.

Voorwaarden livetelevisie

U kunt La Une, La Deux en La Trois bekijken in uw woning, maar niet via een Wi-Free-toegangspunt.
Voor de VOOsport-zenders en HD1 (Bouquet Panorama) is een abonnement op bijkomende producten vereist.

Voorwaarden VOD

VOD is niet beschikbaar voor Android-tablets en -smartphones.

Voorwaarden VOOmotion in de Europese Unie

Is al uw VOOmotion-content, met uitzondering van de zenders van de RTBF, overal in de Europese Unie via wifi beschikbaar.