Spoeddiensten

De spoeddiensten zijn via de vaste en mobiele telefoon bereikbaar.
De nummers 100, 101 en 102 zijn ook bereikbaar per fax.

Ambulance en brandweer 100
Europees noodnummer in geval
van ongeval of agressie
112
Federale politie – Noodnummer voor
wegongevallen zonder gewonden
101
Antigifcentrum 070 245 245
Brandwondencentrum 071 448 000
Rode Kruis – Hulp en tussenkomst bij
rampen en ernstige ongelukken
105
Childfocus 116000