i

Navigatie op deze site is niet geoptimaliseerd voor uw browser

Gebruik een recente versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge om het meeste uit de ervaring te halen.

Zoek een moderne browser
Scroll
TV

Al uw favoriete inhoud
en entertainment

Al VOO TV-klant?
Afspraak op VOO TV+ voor toegang tot al uw favoriete inhoud! Ook beschikbaar op tablet, smartphone of pc.

80 zenders
Belgische en internationale

Loading
speedline__spacer
 • Uncharted

  Uncharted
 • Super héros malgré lui

  Super héros malgré lui
 • Death on the Nile

  Death on the Nile
 • La méthode Williams

  La méthode Williams
 • Les secrets de Dumbledore

  Les secrets de Dumbledore
 • Les Tuches 4

  Les Tuches 4
 • Scream

  Scream
 • The Matrix Resurrection

  The Matrix Resurrection
 • Presque

  Presque
 • En attendant Bojangles

  En attendant Bojangles

De nieuwste films, rechtstreeks van het witte doek naar uw schermen

De nieuwste films, amper 4 maanden nadat ze in de zalen verschenen zijn! Via VOO TV+ hebt u toegang tot meer dan 1.000 titels via video on demand (VOD). Het enige wat u nog moet doen is de popcorn maken…

Wat is er nieuw in onze VOD-catalogus?

Voeg uw favoriete themazenders toe

Of u nu een filmliefhebber, een binge-watcher, een sportfan, een ouder, een globetrotter of alles samen bent: dit wordt fun.
THE SUICIDE SQUAD

Ultrarecente films en series in overvloed

Maximale fun voor het hele gezin

De allerbeste internationale sport

Voor nieuwsgierrigen met passie voor ontdekkingen

100% Belgische voetbal

... of toegang tot de beste VOD-catalogi

Streaming volgens Brut

100% thrillers, horrorfilms en griezelfilms

Het 100% documentaireplatform

 • https://api.voo.be/customerTout nous sourit
  Cadeau #1

  Elke maand 1 gratis film

  Als een filmclub thuis, met films geselecteerd door het VOO-team ! Deze maand verwennen we u met "Tout nous sourit" !
  Ontdek onze VOD-catalogus
  1
 • https://api.voo.be/customerBASKET
  Cadeau #2

  Uitzonderlijke vergaderingen, elke maand

  U bent onze vips ! Geniet elke maan van opmerkelijke afspraken voor het hele gezin.Sportevenementen, festival van e Cannes, live-uitzendingen, exclusieve reportages, ...
  Ontdek ons programma Divertissez-VOO
  2
 • https://api.voo.be/customerextras
  Cadeau #3

  1 Extra TV gratis bij onze mooiste packs

  Geniet ervan: wij schenken u een Extra Tv bij uw TRIO MOBILE MAX of QUATO MAX pack ! Geniet van toegang, naar keuze, tot de beste series en films met Be tv, tot alle sportevenementen met VOOsport World, of tot entertainment voor het hele gezin met Family Fun.
  Ontdek onze VOO aanbiedingen
  3
Voo Een weergaloze tv-ervaring!

Een weergaloze tv-ervaring!

Geniet met VOO TV+ van alle functies en het comfort van de hedendaagse televisie:
 • waar u maar wilt: VOO TV+ is toegankelijk op al uw toestellen
 • wanneer u maar wilt: opnemen, via replay kijken…
 • wat u maar wilt: persoonlijke profielen voor elke gebruiker
 • en tal van andere functies!

Stel uw aanbieding op maat samen

Opteer voor alleen tv of geniet van een 5-sterrenervaring met de ultrasnelle verbinding van VOO en een dataforfait om uw inhoud op uw gsm te bekijken!

In welke producten bent u geïnteresseerd?

NET
TV
MOBILE
TEL

Hebt u een supersnelle internetverbinding nodig?

Nee bedankt, de snelheid volstaat (125 Mbps)
Ja, ik heb supersnel internet nodig (400 Mbps)

Wilt u naast de 80 tv-zenders graag een gratis TV-EXTRA in uw pack MAX?

btn.label
btn.label
speedline__spacer
Onze voorwaarden
Film aangeboden

Gratis van 01 Juni 2022 tot en met 09 Juli 2022. Aanbieding alleen beschikbaar voor VOO-abonnees met een interactieve set-top box, afhankelijk van de beschikbaarheid van de dienst in uw regio. Tijdens de gratis periode kan de film slechts eenmaal worden besteld. De film blijft 24 uur beschikbaar en kan niet opnieuw worden besteld, zelfs niet tegen betaling. Aan het einde van de gratis periode is de film weer beschikbaar tegen betaling. Om te weten of de VOO-service beschikbaar is in uw regio, neemt u contact op met onze verkoopadviseurs of bezoekt u onze website www.voo.be

TV
VOOmotion

Intekening en gebruiksvoorwaarden
Er kan enkel ingetekend worden op de dienst VOOmotion door het abonnementsformulier in te vullen dat beschikbaar is op de website www.voomotion.be (hierna de Site) en door akkoord te gaan met onderhavige voorwaarden die bovenop de algemene voorwaarden komen van VOO die kunnen worden geraadpleegd op het adres www.voo.be/nl/conditions-generales. De Klant ontvangt van VOO een mail om de intekening te bevestigen. Om optimale gebruiksvoorwaarden te garanderen voor de dienst VOOmotion is de toegang ertoe door de Klant beperkt tot drie gelijktijdige gebruikers. Het aanbod van de dienst VOOmotion is bedoeld voor persoonlijk en privégebruik. Het gebruik van de dienst VOOmotion zorgt voor internetverbruik dat afgetrokken wordt van het downloadvolume dat inbegrepen is bij uw abonnement. Dit garandeert de Klant een intensief gebruik. De dienst VOOmotion zal niet verzekerd zijn in geval van fraude, misbruik, gebruik dat de rechten van derden aantast, met name de intellectuele eigendomsrechten van derden, of gebruik dat misbruik inhoudt in de zin van de rechtspraak. De klant gebruikt de website www.voomotion.be volstrekt op eigen verantwoordelijkheid. VOO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade zoals materiële schade, verlies van gegevens of programma en financiële schade die voortvloeit uit het gebruik van de website www.voomotion.be of van sites die ermee gelieerd zijn of sites waarnaar deze website verwijst.

Verstrekte dienstverlening
VOO verzekert de toegang tot de elektronische programmagids, tot de livecontent van de zenders die deel uitmaken van zijn aanbod en tot de ‘On Demand-content’ van de films die deel uitmaken van zijn aanbod. Onder voorbehoud van technische beperkingen verbindt VOO zich ertoe alle middelen waarover het beschikt in te zetten om de toegang van de klant tot de onderschreven dienst(en) te verzekeren. VOO heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de technische kenmerken van de diensten en hun samenstelling te wijzigen, met name het aantal en de aard van de zenders en de samenstelling van de catalogus met programma’s die worden aangeboden door VOO.
Downloaden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de programma’s in het aanbod en volgens het apparaat. Er kunnen maximaal 10 programma’s tegelijk worden gedownload. De programma’s blijven beschikbaar tot 30 dagen na het downloaden en gedurende 48 uur nadat u ze voor het eerst begint te bekijken.

Verantwoordelijkheid gekoppeld aan het gebruik van de Site en de dienst VOOmotion
VOO garandeert niet dat de functies van de Site en de dienst VOOmotion zonder onderbreking of zonder fouten beschikbaar zullen zijn, dat alle eventuele gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Site en de server die deze site ter beschikking stelt, vrij zullen zijn van virussen of andere schadelijke elementen. VOO biedt geen enkele garantie aangaande de capaciteit van de dienst VOOmotion om te beantwoorden aan de verwachtingen of behoeften van de Klant VOO behoudt bovendien het recht om de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten. VOO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of enig nadeel, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de opschorting, onderbreking, (technische) verstoring, vertraging, beperkte toegang en/of stopzetting van de toegang tot (een gedeelte van) de Site of van de dienst VOOmotion of voor de aanwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de Site. De Klanten gebruiken de Site en de dienst VOOmotion op eigen risico. De Site, de bestanddelen ervan en alle bijbehorende gegevens, programma’s, installaties en diensten worden verstrekt ‘as is’, volgens beschikbaarheid, zonder garantie van enigerlei aard (expliciet noch impliciet) en zover juridisch toelaatbaar. VOO wijst elke aansprakelijkheid af bij enige vorm van verlies of schade (direct, indirect, materieel of immaterieel) voortvloeiend uit het gebruik van de Site en de bestanddelen ervan of het onvermogen om de Site te gebruiken. De Site bevat mogelijk hypertextlinks naar andere websites. Bovendien kunnen andere websites een link bevatten naar de Site. Over deze sites van derden heeft VOO geen controle. Bijgevolg wijst VOO elke aansprakelijkheid af aangaande hun werking, inhoud en gebruik. Tenzij expliciet anders door VOO vermeld op de Site impliceert het bestaan van dergelijke links niet dat VOO deze sites van derden of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt goedkeurt, en evenmin enige band of betrekking met de uitbaters van deze sites.

Auteursrechten
De diensten aangeboden door VOO, hun inhoud en de Uitrusting die ter beschikking wordt gesteld van de Klant, worden beschermd door de wetgeving over de intellectuele-eigendomsrechten. Elke opname, kopie of registratie op eender welke drager met een ander doel dan privégebruik is verboden, net als elke openbare vertoning. Deze diensten en hun inhoud zijn exclusief voorbehouden voor gebruik in de privésfeer. De Klant mag een derde geen toestemming geven om de diensten en hun inhoud te gebruiken, hetzij door ze uit te zenden, hetzij door ze te kopiëren. In geval van niet-naleving van de hierboven beschreven verplichtingen, stelt de Klant VOO vrij van elke klacht of actie van derden.

Inhoud
De door de uitgevers van de zenders aangekondigde programma’s vallen onder hun verantwoordelijkheid en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door hen gewijzigd worden. VOO geeft de programma’s niet uit en kan dus in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud. VOO is niet verantwoordelijk voor de uitzending van de programma’s en kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een storing, een vertraging of onderbreking bij de uitzending of ontvangst van de programma’s. VOO stelt een elektronische programmagids ter beschikking van de Klanten met een abonnement voor digitale of interactieve digitale televisie. Met deze functie kunnen de programmagegevens van bepaalde zenders geraadpleegd worden. VOO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Dienst ‘On Demand’ (SVOD/VOD)
De dienst ‘On Demand’ is een bijbehorende dienst waarmee de klant op eenvoudig verzoek specifieke audiovisuele programma’s kan bestellen en bekijken. Deze programma’s worden geselecteerd uit een programmacatalogus aangeboden door VOO. De controle van het bestelproces wordt verzekerd door het gebruik van een persoonlijke identificatie, de pincode, die de Klant moet invoeren op het moment van de bestelling. De Klant bepaalt zelf of hij een eigen pincode kiest of de oorspronkelijke, door VOO voorgestelde code bewaart, en is verantwoordelijk voor het gebruik van de code door hemzelf en/of een derde. De Klant ziet uitdrukkelijk af van elk algemeen beroep tegen VOO op dit gebied. Het programma wordt meteen na de bestelling aan de Klant geleverd. Die laatste kan een geplaatste bestelling niet annuleren, wijzigen of uitstellen. De prijs van elk besteld programma wordt aangerekend aan de Klant op de eerste factuur/vervaldagbericht volgend op de bestelling, of desgevallend gedebiteerd bij de volgende domiciliëring. De verplichting van VOO om te voldoen aan de door de Klant geplaatste bestellingen vormt slechts een inspanningsverplichting. Na afloop van het abonnementscontract of in geval van opzegging of opschorting ervan, ongeacht het motief, heeft de Klant geen toegang meer tot de dienst ‘On demand’, en dat zelfs indien de bestelde programma’s niet bekeken werden.

VOOsport World

VOOsport World is een optie die gecombineerd moet worden met de dienst interactieve digitale televisie (VOOcorder of .evasion-box) van VOO.

VOOsport

VOOsport is een optie die gecombineerd moet worden met de dienst interactieve digitale televisie (VOOcorder of .evasion-box) van VOO.

Kennismakingsformule : een maand gratis

Kennismakingsformule: gratis abonnement van een maand op een van de TV-Extra’s van VOO met uitzondering van Be tv (Family Fun (€ 10), Discover More (€ 15), VOOsport (tussen € 5 en € 11), VOOsport World (€ 17)) of een van de combo’s: combo Sport (VOOsport en VOOsport World: € 20), combo Gezin (Be TV, Family Fun en Discover More: € 40), combo Vrije Tijd (Family Fun + Discover More: € 20).

Aanbieding geldig voor elk nieuw abonnement op een TV-Extra van VOO met uitzondering van Be tv (Family Fun, Discover More, VOOsport, VOOsport World) of een combo. Klanten die in de voorbije 12 maanden al geabonneerd waren op een van de TV-EXTRA’S van VOO of op een COMBO komen niet in aanmerking voor de Kennismakingsformule voor dit product. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de Kennismakingsformule bij het nemen van een abonnement op een TV-EXTRA via de  évasion-box.

Installatiekosten Standaard

Opening TV met technicus verplaatsing zonder klant afspraak

Family Fun

Family Fun is een optie die gecombineerd moet worden met de dienst interactieve digitale televisie (VOOcorder of .evasion-box) van VOO. Aanbieding niet cumuleerbaar met de Be bouquets, Be Opties, Panorama en Ciné Pass.

box .évasion

Terugkeren naar het begin van het programma dat bezig is. De functies ‘Bekijken en Herbekijken’ en ‘Tot zeven dagen terugkijken’ zijn beschikbaar voor zover de programma’s/zenders beschikbaar zijn.

Er zijn overstapkosten ten bedrage van € 60 verschuldigd voor klanten die al over een VOOcorder beschikken en geen nieuwe dienst toevoegen aan hun abonnement.

Discover More

Discover More is een extra dienst die gecombineerd moet worden met de dienst interactieve digitale televisie (VOOcorder of .evasion-box) van VOO. Aanbieding niet cumuleerbaar met Be bouquets, Be Opties, Panorama en Ciné Pass.

Be tv

Be tv is een extra optie die gecombineerd moet worden met de dienst interactieve digitale televisie (VOOcorder of .evasion-box) van VOO.

Be on demand: dienst beschikbaar op de netwerken van VOO met een compatibele decoder. Het programma kan drie keer besteld worden en kan enkel bekeken worden binnen de 48 uur volgend op elke bestelling. Films, series en wekelijkse uitzendingen zijn beschikbaar gedurende de 30 dagen die volgen op de vertoning ervan. Dagelijkse uitzendingen zijn beschikbaar gedurende een week na hun eerste vertoning.”

Adults only

De opties voor volwassenen (Classé X, Man X, My X Pass) zijn een extra dienst die gecombineerd moet worden met de dienst interactieve digitale televisie (VOOcorder of .evasion-box) van VOO.

speedline__spacer
WEBDEAL
-50%
op DUO NET+TV
voor 9 maanden