Scroll
Alles wat u moet weten over het sociaal internetaanbod

Alles wat u moet weten over het sociaal internetaanbod

Als u recht hebt op het sociaal internetaanbod, heet VOO u van harte welkom en kennen wij u dit verlaagde tarief toe. Ontdek op deze pagina alles wat u moet weten over dit aanbod.

Voo

Wie kan genieten van het sociaal internetaanbod?

Het sociaal internetaanbod is een gunstig maximumtarief voor een vaste internetverbinding. Het is bedoeld voor personen of gezinnen in een kwetsbare situatie (met een leefloon of een andere vorm van financiële tegemoetkoming). Het recht op het sociaal internetaanbod wordt bepaald door de FOD Economie.

De FOD Economie is immers verantwoordelijk voor de controle van de lijst van rechthebbenden op het sociaal internetaanbod en gaat na of u voldoet aan de volgende toegangsvoorwaarden:

 • U voldoet aan de criteria voor de toekenning van het sociaal internetaanbod. Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociale internetaanbod door te klikken op de volgende link: Sociaal internetaanbod: gunstig tarief voor vast internet.
 • U hebt geen sociaal internetaanbod van een andere operator*
 • Geen enkel ander lid van uw huishouden geniet reeds van het sociaal internetaanbod

(*) Voor meer details over de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod verwijzen we naar het overzicht van de mogelijke categorieën van rechthebbenden in de veelgestelde vragen van de FOD Economie.

Let op

  • Het sociaal internetaanbod kan niet worden toegekend aan een professionele klant, aan personen zonder domicilie in België of aan personen die leven in een hotel, een rusthuis of een andere vorm van gemeenschapsleven, behalve als ze een contract hebben op eigen naam en uitsluitend voor eigen gebruik;
  • Opgelet, het ontvangen van een verhoogde tegemoetkoming geeft geen recht op het sociaal internetaanbod;
  • Het sociaal internetaanbod kan slechts bij één operator tegelijk verkregen worden;
  • Het sociaal internetaanbod geldt niet voor kabeltelevisie;
  • In geval van een anomalie met betrekking tot het recht van de klant om te genieten van het sociaal internetaanbod, kan alleen de FOD Economie uitleg verschaffen;
  • Het Contact Center van de FOD Economie staat tot uw dienst:
speedlines__bg__picture

Onze formules:

 • Sociaal internet voor € 19/maand
  - 50% korting op de installatiekosten
  - Download: 75 Mbps
  - Upload: 4 Mbps
  - Volume: 500 GB *
 • Sociaal internet + tv voor € 40/maand
  - 50% korting op de installatiekosten
  - Download: 75 Mbps
  - Upload: 4 Mbps
  - Volume: 500 GB *

Belangrijke informatie

 • Deze twee aanbiedingen voldoen aan de door de wet opgelegde specificaties.
 • Ze kunnen worden gecombineerd met een mobiel aanbod, maar de korting is niet van toepassing op het mobiele aanbod.
 • Het is ook mogelijk om extra VOO-diensten toe te voegen tegen de commerciële prijs.

Hoe vraag ik het sociaal internetaanbod aan?

VOO-winkel

Afspraak in een VOO-winkel bij u in de buurt

Klantendienst

Een adviseur helpt u graag verder

Onlineformulier

Als u al klant bent, vult u ons klantformulier in

Uw aanvraag wordt door VOO doorgestuurd naar de FOD ECONOMIE, die aan de hand van uw rijksregisternummer controleert of u voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op het sociaal internetaanbod. Zo ja, dan kunt u een contract afsluiten voor het sociaal internetaanbod.

Wat gebeurt er als u niet langer in aanmerking komt voor het sociaal internetaanbod?

Om de 6 maanden controleert de FOD ECONOMIE of u nog recht hebt op het sociaal internetaanbod. Als blijkt dat u er geen recht meer op hebt:

 • De FOD Economie brengt u daarvan schriftelijk op de hoogte.
 • VOO neemt ook contact met u op om een tariefplan te kiezen dat afgestemd is op uw behoeften.

Als u niet langer recht hebt op het sociaal tarief, wordt u een gratieperiode van 3 maanden toegekend. Tijdens deze periode van 3 maanden blijft u genieten van uw diensten tegen hetzelfde tarief.

Als u aan het einde van deze gratieperiode niet gereageerd hebt of niet hebt gekozen voor een andere dienst, blijft u genieten van dezelfde VOO-diensten, maar tegen het standaardtarief buiten het sociaal internetaanbod.

Sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime

Als u recht hebt op het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime, hebt u niet automatisch recht op het sociaal internetaanbod. De voorwaarden om er recht op te hebben, zijn verschillend voor beide regimes.

Als u niets doet, behoudt u het sociaal tarief voor telecom volgens het oude regime.

U vindt meer informatie in de veelgestelde vragen van de FOD Economie

Onze voorwaarden
Verbruiksvolume overschreden

Elk gebruik dat het in de aanbieding inbegrepen volume overschrijdt, wordt gefactureerd tegen een tarief van €1/500 MB extra.