PROMO

Klik hier
549€
GRATIS

Convertible laptop

 
549€
GRATIS

Convertible laptop

Bij aankoop van onze mooiste packs

Packs waarvoor de promotie geldt

Selecteer hieronder het Pack dat het meest aansluit bij uw behoeften.

Tonen Nee, bedankt

Tariefkortingen
"Sociaal tarief"

Het sociale tarief geeft recht op een korting op de factuur van:

 • 50 % op de installatie van telefonie of internet
 • een korting op het abonnementsgeld
  voor telefonie of internet voor een bedrag van 40 % van het abonnement met een maximum van 8,40 euro per maand
 • een korting van 3,10 euro
  per maand op de belkosten.

Elke tariefvermindering kan worden aangevraagd bij VOO op het nummer 078 50 50 50. VOO stuurt de aanvraag door naar de bevoegde administratie die de voorwaarden voor de toekenning van het sociale tarief nagaat.

Voorbeelden :

Abonnement VOO internet VOO ‘toudoo’
het sociale tarief bedraagt 18,55€/maand
in plaats van 26,95€/maandHet sociale tarief wordt slechts toegekend voor één aansluiting, telefonie of internet, per begunstigde en er kan slechts één begunstigde per gezin zijn.

 

De toekenningsvoorwaarden van dit sociale tarief zijn bepaald in artikel 22 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Om recht te hebben op een sociaal voordeel, moet u aan een van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder, hebt een invaliditeit van minstens 66 % en een beperkt inkomen. De begunstigde van het sociale tarief moet voor minstens 66 % invalide zijn en minstens 18 jaar oud zijn. Hij mag alleen wonen of met maximaal 2 personen samenwonen, of met zijn ouders of verwanten van de 1ste of de 2de graad. Maximuminkomen van €15.672,71 bruto per jaar voor één persoon, waar een brutobedrag van € 2.901,44/jaar per medebewoner mag bij komen.
 • U hebt een gehoorverlies van meer dan 70dB aan uw beste oor of u hebt een laryngectomie ondergaan. De aanvrager moet een gehoorverlies hebben van minstens 70dB aan het beste oor volgens de classificatie van het Internationaal Bureau voor Audiofonologie (BIAP). Ouders of grootouders die een aansluiting hebben, kunnen van een sociaal voordeel genieten als hun kind of kleinkind, dat bij hen inwoont, aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet.
 • U bent officieel erkend als blinde oorlogsveteraan.
 • U bent officieel erkend als begunstigde van een leefloon (bestaansminimum).
 • U bent 65 jaar of ouder en hebt een beperkt inkomen.

De begunstigde van het sociale tarief moet minstens 65 jaar oud zijn. Hij kan alleen wonen, of samen met een of meerdere personen ouder dan 60 jaar, of met een of meerdere van zijn kinderen van leerplichtige leeftijd (de voorwaarde van de leerplichtige leeftijd is niet van toepassing indien de kinderen voor minstens 66 % invalide zijn), of met een of meerdere van zijn kleinkinderen van leerplichtige leeftijd indien deze wees zijn van beide ouders of door een gerechtelijk besluit in zijn gezin zijn geplaatst (de voorwaarde van de leerplichtige leeftijd is niet van toepassing indien de kinderen voor minstens 66 % invalide zijn). Maximuminkomen van € 15.672,71 bruto per jaar voor één persoon, waar een brutobedrag van € 2.901,44/jaar per medebewoner mag bij komen.