i

Navigatie op deze site is niet geoptimaliseerd voor uw browser

Gebruik een recente versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Microsoft Edge om het meeste uit de ervaring te halen.

Zoek een moderne browser

Introduction

VOO biedt aangepaste tarieven voor mensen
met een beperking.

Apparatuur en toepassingen voor personen met een handicap

VOO biedt voor het ogenblik geen specifieke uitrustingen en diensten aan voor personen met een beperking.

Spoeddiensten

De spoeddiensten zijn via de vaste en mobiele telefoon bereikbaar. De nummers 100, 101, 112 zijn ook bereikbaar per fax.

  • Ambulance en brandweer100
  • Europees noodnummer in geval van ongeval of agressie112
  • Federale politie – Noodnummer voor wegongevallen zonder gewonden101
  • Antigifcentrum070 245 245
  • Brandwondencentrum071 448 000
  • Rode Kruis – Hulp en tussenkomst bij rampen en ernstige ongelukken105
  • Childfocus116000

VOO-support

De technische dienst van VOO is telefonisch bereikbaar op 078/50 50 50 van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 21.30 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 uur tot 21.30 uur.

(Gratis bellen met uw vaste lijn van VOO, door uw telefoonoperator gefactureerd tegen het tarief dat in andere gevallen wordt toegepast (zie specifieke tariefvoorwaarden voor 078-nummers bij Belgacom, Mobistar, Proximus …).

De administratieve dienstvan VOO is telefonisch bereikbaar op 078/50 50 50

van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 18 uur en zaterdag van 9 uur tot 13 uur.

(Gratis bellen met uw vaste lijn van VOO, door uw telefoonoperator gefactureerd tegen het tarief dat in andere gevallen wordt toegepast (zie specifieke tariefvoorwaarden voor 078-nummers bij Belgacom, Mobistar, Proximus …)).

"U kunt ook schriftelijk contact opnemen met de technische en administratieve dienst van VOO via een contactformulier

Tariefkortingen Sociaal tarief

Het sociale tarief geeft recht op een korting op de factuur van:

  • 50 % op de installatie van telefonie of internet
  • Een korting op het abonnementsgeld voor telefonie of internet voor een bedrag van 40 % van het abonnement met een maximum van 8,40 euro per maand.
  • Een korting van 3,10 euro per maand op de belkosten.

Voorbeelden

Abonnement VOO internet VOO ‘SOLO LIGHT’ het sociale tarief bedraagt 19,55€/maand in plaats van 27,95€/maand

Het sociale tarief wordt slechts toegekend voor één aansluiting, telefonie of internet, per begunstigde en er kan slechts één begunstigde per gezin zijn.

Onze voorwaarden
Sociale tarief
De voorwaarden voor de toekenning van dit sociale tarief zijn bepaald in artikel 22 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Om recht te hebben op een sociaal voordeel moet u voldoen aan een van de voorwaarden hieronder:
U bent 18 jaar of ouder, u hebt een handicap van minimaal 66% en u hebt een beperkt inkomen. De begunstigde van het sociale voordeel moet voor minstens 66% invalide zijn en minstens 18 jaar oud zijn. Hij mag alleen wonen of met maximaal 2 personen samenwonen, of met zijn ouders of verwanten van de 1e of de 2e graad. Maximuminkomen van € 15.672,71 bruto per jaar voor één persoon, waar een brutobedrag van € 2.901,44/jaar per medebewoner bij mag komen.
U hebt meer dan 70 dB gehoorverlies aan uw beste oor of u hebt een laryngectomie ondergaan. De aanvrager moet een gehoorverlies hebben van minstens 70 dB aan het beste oor volgens de classificatie van het Internationaal Bureau voor Audiofonologie (BIAP). De ouders of grootouders die een aansluiting hebben, kunnen genieten van het sociale voordeel als hun kind of kleinkind, dat bij hen inwoont, voldoet aan een van de voorwaarden hiervoor.
U bent officieel erkend als militaire oorlogsblinde.
U bent officieel erkend als begunstigde van een leefloon (bestaansminimum).
U bent 65 jaar of ouder en u hebt een beperkt inkomen.
De begunstigde van het sociale tarief moet 65 jaar zijn geworden. Hij kan alleen wonen, of samen met een of meerdere personen ouder dan 60 jaar, of met een of meerdere van zijn kinderen van leerplichtige leeftijd (de voorwaarde van de leerplichtige leeftijd is niet van toepassing indien de kinderen voor minstens 66% invalide zijn), of met een of meerdere van zijn kleinkinderen van leerplichtige leeftijd indien deze wees zijn van beide ouders of door een gerechtelijk besluit in zijn gezin zijn geplaatst (de voorwaarde van de leerplichtige leeftijd is niet van toepassing indien de kinderen voor minstens 66% invalide zijn). Maximuminkomen van € 15.672,71 bruto per jaar voor één persoon, waar een brutobedrag van € 2.901,44/jaar per medebewoner bij mag komen.
PROMOTIE
Uitzonderlijke verlenging
Geniet van een ongelofelijk geschenk naar keuze naargelang van uw pack
Uitzonderlijke verlenging