Billijke verdeling van de vrije bandbreedte

Wanneer u internet van VOO gebruikt, hebt u net als alle VOO-klanten recht op een supersnelle verbinding. Daarom zorgen onze technici ervoor dat de vrije bandbreedte steeds zo billijk mogelijk wordt verdeeld onder alle gebruikers.
Hierdoor wordt indien nodig de bandbreedte voor P2P-verkeer in upstream enigszins beperkt tijdens de drukste momenten. Zo beschikt iedereen over voldoende upstreambandbreedte om zonder probleem te internetten.

P2P-verkeer in het kort

Peer-to-peerverkeer (P2P) is het delen van bestanden tussen internetgebruikers. Typische P2P-toepassingen zijn BitTorrent, Vuze, eMule of Gnutella. Surfen, e-mailen, Skype, YouTube, iTunes, Facebook, Usenet, Netflix enz. zijn geen peer-to-peertoepassingen.

De snelheid van het P2P-verkeer hangt af van:

  • de snelheid die de aanbieder van de bestanden toelaat;
  • de toepassing die u gebruikt;
  • de netwerken waarover dit verkeer loopt (bv. het VOO-netwerk).

Zoals u merkt, hangen de up- en downloadsnelheid van P2P-toepassingen ook af van factoren buiten VOO om.

Billijke verdeling: vrijheid voor iedereen

P2P-toepassingen nemen veel bandbreedte in, zeker upstream. Dat kan de uploadsnelheid van anderen verstoren in toepassingen zoals streaming, e-mail of surfen. Er is dan ook een billijke verdeling nodig van de upstreambandbreedte voor P2P-verkeer, zodat iedereen het internet altijd in alle vrijheid kan gebruiken.

Hoe zorgen we voor deze billijke verdeling?

VOO beschermt zijn netwerk door een maximale upstreambandbreedte te voorzien voor P2P-verkeer. P2P-gebruikers merken alleen een impact bij zeer hoog gelijktijdig P2P-gebruik in eenzelfde regio. De impact is dan ook zeer tijdelijk en beperkt. In elk geval wordt minstens 50% van de totale upstreambandbreedte voorbehouden voor niet-P2P-verkeer.

Beheer van het VOOmobile-verkeer

Om de optimale kwaliteit van uw VOOmobile-diensten te verzekeren, worden metingen van het verkeer op het mobiele netwerk verricht om verzadiging of overbelasting van uw verbinding met dit netwerk te vermijden. De kwaliteit en de capaciteit van het netwerk worden aandachtig opgevolgd om een optimale klantenervaring en een optimale kwaliteit van de spraak- en datacommunicatie te garanderen. De technische experts houden 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toezicht op het netwerk. De netwerkoperator heeft proactieve procedures uitgewerkt om te anticiperen op het geringste incident, incidenten te vermijden en knelpunten in het netwerk te vermijden. Alle technische apparaten die geïntegreerd zijn in het netwerk, versturen prestatiemetingen. Er zijn drempels vastgelegd voor het nemen van proactieve acties om de capaciteit van het netwerk te verbeteren of te verhogen. Het is de bedoeling snel tussenbeide te komen voordat de kwaliteit afneemt.

Als er zich ondanks deze anticipatiemaatregelen toch een incident voordoet op het netwerk, staan er teams paraat om 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 de dienst te herstellen en de capaciteit van het netwerk te verhogen. De hoofddoelstelling van de operationele experts bestaat erin elk incident zo snel mogelijk op te lossen om de impact op de aan de VOOmobile-klanten aangeboden diensten (zoals spraakcommunicatie, internettoegang of mailboxen) te beperken tot het minimum. Voorbeelden van tijdelijke maatregelen die kunnen worden getroffen: indien het mobiele internet een hoge capaciteit vereist (Skype, muziek beluisteren via streaming, video’s en films bekijken …), kan de toegang tijdelijk geblokkeerd worden door de netwerkoperator om voldoende capaciteit te vrijwaren voor oproepen naar nooddiensten en om sms’en te versturen. Elk incident wordt nadien grondig en gedetailleerd geanalyseerd: de netwerkoperator probeert de oorzaak van het incident te identificeren om passende maatregelen te kunnen treffen om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden. Bij grote evenementen, zoals de zomerfestivals (Werchter, Tomorrowland, Dour, Couleur Café …) en sportevenementen (voetbalwedstrijden, Memorial Ivo Van Damme, veldrijden …), kan de capaciteit van de bestaande sites verhoogd worden en kunnen tijdelijke sites geïnstalleerd worden om het netwerk van de netwerkoperator te versterken.